นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว เราตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเรานั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้ได้รวบรวมรายละเอียด ขอบเขต ประเภท และการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องและความปลอดภัยแก่ข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้งานจึงควรอ่านรายละเอียดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเช่นเดียวกัน

การเก็บข้อมูลและรายละเอียดของสมาชิก

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สล็อตเว็บตรง มีความประสงค์จัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกแต่ละท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เผยแพร่ต่อสารารณะ ไม่มีการเปิดเผย สู่ระบบออนไลน์ การเก็บข้อมูลส่วนนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์เท่านั้น อีกทั้งยังเป็นไปตามหลักนโยบาย ความเป็นส่วนตัว 

การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บมาจากท่านจะนำไปใช้โดยบริษัท หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอก และผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) สำหรับบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  •  เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มรวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทผ่านทางตัวแทนบริการลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
  • เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
  • เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์มเเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้
  • เพื่อระบุผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม
  •  เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามกฎหมายหรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้ บริษัทจะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านตามที่มีเหตุผลพอสมควรที่จะถือว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนนี้และไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

การติดต่อและสอบถาม

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อทางเราผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุบนเว็บไซต์